Obec Biskoupky
Obecní úřad: Povinné informace Úřední deska Životní situace Úřady Vyhlášky Formuláře
Doporučujeme: Stěhováni OÚ Historie Krajinné prvky Pojihlaví Rezervace Život V.N. Dílo V.N. Král a vosa
Ostatní: GIS RSS kanál WAP verze e-Rádce REGiONY Srážky Mapa webu Nezval SLABOZRACÍ
obr OBEC
Úřední deska
Zápisy
Úřady
Vyhlášky
Výroč. zprávy
Rozpočet
Formuláře
Volby
Projekty
Ostatní
obr PLÁNY
Územní plán
Povodňový plán
Kanalizace
Vodovod
Plyn
Pasporty
obr OKOLÍ
Řeka Jihlava
Templštýn
Rezervace
Fotografie
obr V.NEZVAL
Život
Dílo
Ostatní
obr HISTORIE
Historie
Mapy
Kronika
Arch. fota
obr KNIHOVNA
Informace
Nové knihy
obr SPOLKY
Myslivci
Hasiči
Rybáři
obr AKCE
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
obr AKTUALITY
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
obr HLÁŠENÍ
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
obr INZERCE
Firmy
Občané
obr e-RÁDCE
ŽIVOTNÍ SITUACE

PDA verze
Slabozrací
Popis rádce

obr APLIKACE
e-Rádce Panorama
obr REGiONY
Aktuální články z regionálních zdrojů:

IDS
Ivančice
Senorady
Jižní Mor.
Vysočina
Brno
Třebíč
Vysočina
Diecéze

obr TECHNICKÉ

Valid RSS Soutěžíme o Zlatý erb

obr ODKAZY

ids jmk mesta-obce epusa portal.gov.cz spov.org spov.org kladeruby e-muzeum senorady

HLÁŠENÍ 08.07.2020
Dovolená v ambulanci MUDr. Jedličky Mohelno od 13.7. do 24.7.2020. Během dovolené budou pacienti ošetření v Kralicích v ordinační době: Po, Út, St, Pá 7:30-12:30, Čt 12:00-17:00
Obec Senorady

Zápis z 16.zasedání zastupitelstva obce
VYVĚŠENO DNE: 08.07.2020 SŇATO DNE:
Obec Senorady

Autokino a letní kino pod chladícími věžemi JE Dukovany
Obec Senorady

Oznámení o uveřejnění DSO Vodovody a kanalizace
VYVĚŠENO DNE: 07.07.2020 SŇATO DNE:30.4.2021
Obec Senorady

Oznámení o uveřejnění Svazku obcí pro komunální služby
VYVĚŠENO DNE: 01.07.2020 SŇATO DNE:30.6.2021
Obec Senorady

Fotbalový turnaj
Obec Senorady

Akce v Mikroregionu Ivančicko
Obec Senorady

HLÁŠENÍ 30.06.2020
V sobotu 4.7.2020 bude prodejna potravin uzavřena, otevřeno bude v pátek 3.7. od 17.00-18.00 hodin. Gynekologická ambulance MUDr.Žažová neordinuje z důvodu dovolené od 7.7.2020 do pátku 17.7.2020. V případě akutních potíží možnost ošetření na gynekologii v nemocnici v Ivančicích.
Obec Senorady

Zveřejnění záměrů prodeje pozemků
VYVĚŠENO DNE: 30.06.2020 SŇATO DNE:16.7.2020
Obec Senorady

Závěrečný účet obce za rok 2019 - schválený
VYVĚŠENO DNE: 29.06.2020 SŇATO DNE:30.6.2021
Obec Senorady

Oznámení o vyvěšení ZÚ Mikroregion Ivančicko za rok 2019
VYVĚŠENO DNE: 29.06.2020 SŇATO DNE: 30.6.2021
Obec Senorady

Pozvánka na 16. zasedání zastupitelstva obce
VYVĚŠENO DNE: 17.06.2020 SŇATO DNE: 25.6.2020
Obec Senorady

Rozpočtové opatření č.4
VYVĚŠENO DNE: 09.06.2020 SŇATO DNE:31.12.2020
Obec Senorady

Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Ivančicko za rok 2019
VYVĚŠENO DNE: 05.06.2020 SŇATO DNE:24.6.2020
Obec Senorady

Pozvánka na valnou hromadu svazku VAK Třebíč
VYVĚŠENO DNE: 03.06.2020 SŇATO DNE:19.6.2020
Obec Senorady

HLÁŠENÍ 02.06.2020
V ambulanci MUDr.Jedličky se v pátek 5.6.2020 nebude ordinovat. Gynekologická ambulance Náměšť a Mohelno od 1.6. znovu ordinuje bez omezení, kromě pátků. Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 4.6. v 10 hodin prodávat mladé kuřice,slepice,kohouty,brojlerová kuřata,housata,káčata a krmivo pro drůbež a králíky.
Obec Senorady

Svazek obcí pro komunální služby Třebíč - valná hromada
VYVĚŠENO DNE: 27.05.2020 SŇATO DNE:16.6.2020
Obec Senorady

COVID-19/Koronavirus - aktuální důležité informace
Vážení občané, v této sekci naleznete vždy nejaktuálnější informace týkající se zamezení šíření COVID-19 Důležité informace k opatření přijatých vládou naleznete také v sekci BEZPEČNOST, také v odkazu níže Aktuálně 26.05.2020 Plán uvolňování opatření v souvislosti s Covid-19: 25. května 2020 Restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky (vnitřní prostory) Hotely, venkovní kempy a další ubytovací zařízení (včetně jejich restaurací a kaváren) Taxislužby (dosud nepovolené) Živnosti, při kterých je porušována integrita kůže (tetování, piercing) Divadla, zámky, hrady a ostatní kulturní aktivity za přesně definovaných podmínek Kulturní, společenské, sportovní akce (počet osob bude specifikován) Zotavovací akce apod. pro děti do 15 let věku Další včetně opatření v cestovním ruchu Svatby za specifických hygienických podmínek Zoologické, botanické a dendrologické zahrady (včetně vnitřních prostor) Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – doporučeno 15 dětí ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin, roušky doporučeny (o nošení/nenošení rozhodne vyučující), povinně pak roušky ve společných prostorách školy. Ochrana rizikových skupin pedagogických i nepedagogických zaměstnanců bude zajištěná pokračováním v domácí karanténě. Ochrana rizikových skupin žáků a rizikových rodinných příslušníků žáků sdílejících s nimi společnou domácnost bude zajištěná pokračováním distanční výuky z domu. Uvedená možnost platí i pro některé typy speciálních základních škol (pro zrakově postižené, žáky s vadami řeči). Základní školy ani střední školy nebudou do 30. 6. 2020 otevřeny pro povinnou školní docházku, resp. vzdělávání (s výjimkami uvedenými v ostatních částech textu); platí to i pro ostatní speciální základní školy (pro žáky s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem apod.). Doporučený počet žáků ve školní skupině je 15 s možností navýšení dle místních podmínek tak, aby byla podle možnosti dodržená zásada jedno dítě v lavici. Složení jednotlivých skupin je neměnné. Dítě nemůže skupiny měnit. Nošení roušek v průběhu vyučování je doporučené, při výuce v lavicích může vyučující rozhodnout dle potřeby i jinak. Roušky musí mít dětí u aktivit ve vzájemné blízkosti např. při skupinové práci. Nošení roušek je povinné mimo třídu ve všech společných prostorách školy nebo školského zařízení. Vzájemný kontakt různých školních skupin bude omezený. Doporučit zřízení provizorní šatny v rámci zadní části třídy. Dohled na chodbách o přestávkách. Provoz školní družiny, školního klubu ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny nejsou povoleny. Tělesná výchova není povolena. Otevření jídelen se zváží až následně podle aktuální epidemiologické situace a místních podmínek, pokud jde o možnost oddělení jednotlivých školních skupin. Přijetí dítěte do školní skupiny bude podmíněno podepsáním Čestného přehlášení zákonným zástupcem dítěte o nerizikovosti žáka a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost (dítě nebo rodinný příslušník sdílející společnou domácnost bez definované chronické nemoci a do věku 65 let). MZ ČR doporučí zřizovatelům předškolních zařízení jejich otevření k tomuto datu (pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace), za přesně stanovených podmínek. ZVÁŽÍ SE POVOLENÍ, pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace Nejdříve od 1. června 2020 Možnost realizace maturitních a závěrečných zkoušek a absolutorií na konzervatořích a vyšších odborných školách. Omezená možnost realizovat praktické vyučování (odborný výcvik) na středních a vyšších odborných školách – podmínky obdobné jako u školních skupin. Ve všech případech při dodržení přesně definovaných podmínek. Ostatní činnosti budou povoleny následně během června dle aktuální epidemiologické situace. --------------------------- od 31. března 2020 od 00:00 hod. se zakazuje všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek nebo šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou dětí do dvou let věku, řidičů motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle; Pokud někdo ze seniorů potřebuje nutně vypomoct se zajištěním základních potřeb, kontaktujte prosím obecní úřad, případně na webové adrese https://koronavirus.jmk.cz/ (v odkazu níže) v sekci sociálních služeb naleznete odkaz na dobrovolnické organizace, které nabízí svoji pomoc. - ordinace Dr. Jedličky prosí o dodržování rozpisu ordinačních hodin následovně: 7.00-7:30 - pac. objednaní na odběry 7:30-10:00 - pacienti od 65 let a výše 10:00-12:00 - pacienti do 65let - na koho z občanů se dosud nedostala šitá látková rouška, které pro vás ochotně šijí senoradské švadlenky a maminky, může zavolat či zaslat textovou zprávu na tel. č. 601 601 291 (starostka). Pokusíme se vám doručit. Uveďte své jméno, číslo popisné a počet členů vaší domácnosti. Roušky jsou určeny k opakovanému použití. Je nutné je po použití vyvařit a vyžehlit. Pokud používáte roušky jednorázové, po použití je můžete zabalit do igelitového sáčku a vhodit do komunálního odpadu.
Obec Senorady

Projekt pro seniory
Obec Senorady

Informace JE Dukovany
Obec Senorady

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce
VYVĚŠENO DNE: 18.05.2020 SŇATO DNE:
Obec Senorady

Veřejná vyhláška-návrh Aktualizace č.2 Zásad úz.rozvoje Jmk
VYVĚŠENO DNE: 18.05.2020 SŇATO DNE:
Obec Senorady

HLÁŠENÍ 11.05.2020
V ambulanci MUDr.Jedličky se od 11.5.2020 bude ordinovat každý den dle obvyklých ordinačních hodin před vyhlášením nouzového stavu. Sběr a svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 16.5. u hasičky od 10.10.-10.30 hodin.
Obec Senorady

Rozpočtové opatření č.3
VYVĚŠENO DNE: 07.05.2020 SŇATO DNE:
Obec Senorady

Veřejná vyhláška
VYVĚŠENO DNE: 07.05.2020 SŇATO DNE:
Obec Senorady

Dětský den v Senoradech
Oznamujeme všem rodičům, dětem, prarodičům a příznivcům dětského dne v Senoradech, že vzhledem k okolnostem souvisejícím s šířením nákazy a dosud přijatým opatřením, se akce "Dětský den" v letošním roce neuskuteční. Věříme, že v příštím roce se na této oblíbené akci sejdeme opět v hojném počtu a o to více si Den dětí všichni užijeme. Za pochopení děkují pořadatelé
Obec Senorady

HLÁŠENÍ 29.04.2020
Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 30.4. v 10:00 hodin prodávat: kuřice,kohouty,roční slepice,brojlerová kuřata, káčata,housata,krůty, krmivo pro drůbež a králíky. Gynekologická ordinace MUDr.Žažová v Mohelně nebude ordinovat do odvolání. Ordinace v Náměšti: pondělí, úterý, čtvrtek od 7-12 hodin
Obec Senorady

Zápis žáků do MŠ v Nové Vsi
Obec Senorady

Veřejná vyhláška
VYVĚŠENO DNE: 28.04.2020 SŇATO DNE:28.5.2020
Obec Senorady

Záměr vkladu majetku do Svazku VAK
VYVĚŠENO DNE: 28.04.2020 SŇATO DNE:14.5.2020
Obec Senorady

Obec Biskoupky

Biskoupky 40, 664 91
telefon: 546 435 041, 724 185 911
email: obec@biskoupky.cz
podatelna: podatelna@biskoupky.cz
datová schránka: c96asze

Úřední hodiny:
Po 17:00-19:00

Podpůrné programy:

Zde jsou zdarma ke stažení čtečky formátů, ve kterých jsou publikovány dokumenty na stránkách, a podpůrné programy, které jsou potřeba ke spouštění aplikací na internetu:

obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr

 

obr VYHLEDÁVÁNÍ:
obr ZOBRAZENÍ:
Verze pro slabozraké
Mapa stránek
Přístupnost webu
Stručné info o obci
WAP (info)
RSS kanál
obr NAPOSLEDY VLOŽENO:
JE Dukovany - obnovení pr..
Mikroregion - akce červe..
Obec- oznámení o vyvěšení..
Schválený závěrečný účet ..
HLÁŠENÍ 29.06.2020..
Mikroregion - oznámení o ..
Obecně závazná vyhláška 2..
HLÁŠENÍ 24.06.2020..
HLÁŠENÍ 22.06.2020..
Pozvánka na veřejné zased..
SVaK - Oznámení o zveřejn..
Mikroregion - Pozvánka na..
Biskoupská neckyáda - poz..
HLÁŠENÍ 15.06.2020..
Rozpočtové opatření č. 3..
obr AKUALITY (NEJNOVĚJŠÍ):
JE Dukovany - obnovení pr..
Mikroregion - akce červe..
Biskoupská neckyáda - poz..
Mikroregion-nabídka akcí ..
Mikroregion - pořádané ak..
EON-oznámení o přerušení ..
Mikroregion-akce červen 2..
JE Dukovany - Lékařská po..
JE -nabídka autokona pod ..
ZŠ a MŠ Nová Ves - zápis ..
FÚ - informace k placení ..
KHS JMK - Upozornění..
Mikroregion-pozvánka na v..
Mikroregion - Ivančicko ž..
Mikroregion -akce pro sen..
obr HLÁŠENÍ (NEJNOVĚJŠÍ):
HLÁŠENÍ 29.06.2020..
HLÁŠENÍ 24.06.2020..
HLÁŠENÍ 22.06.2020..
HLÁŠENÍ 15.06.2020..
HLÁŠENÍ 01.06.2020..
HLÁŠENÍ 25.05.2020..
HLÁŠENÍ 18.05.2020..
HLÁŠENÍ 12.05.2020..
HLÁŠENÍ 04.05.2020..
HLÁŠENÍ 27.04.2020..
HLÁŠENÍ 24.04.2020..
HLÁŠENÍ 20.04.2020..
HLÁŠENÍ 06.04.2020..
HLÁŠENÍ 17.03.2020..
HLÁŠENÍ 09.03.2020..
obr ANKETA:
Jaké místo v obci se vám líbí nejvíce?

Biskoupské kopce
Počet hlasů: 2893
Údolí řeky Jihlavy
Počet hlasů: 1922
Čarodějnický dvůr
Počet hlasů: 3804
Škola V. Nezvala
Počet hlasů: 1906
Zřícenina hradu Templštýn
Počet hlasů: 1866

obr VÝBĚR Z ČLÁNKŮ:
Dětský den Nová Ves
obr V sobotu 1.6.2013 pořádá Nová Ves v 10:00 hod. dětský den. Bude zde skákací hrad, soutěže, zemědělská technika, koňský povoz, jízda na traktoru a další atrakce. Pořadatelé srdečně zvou...
obr Odkazy
Jihomoravský kraj
Portál veřejné správy ČR
Město Ivančice
Město Brno
Obec Senorady
Město Oslavany
IDS JMK
Portál Evropské unie
Portál justice
Min. pro místní rozvoj ČR
Min. zemědělství ČR
Min. zdravotnictví ČR
Min. školství ČR
Min. práce a soc. věcí ČR
Min. kultury ČR
Min. financí ČR
Min. vnitra ČR
Min. živ. prostředí ČR
obr RSS KANÁL
Pomocí čteček RSS kanálů můžete číst i aktuality z naší obce. Odkaz na validovaný RSS 2.0 kanál:

RSS kanál

obr ODKAZY

cez

cez

obr GIS BISKOUPKY

gis

©2008-2020 Obec Biskoupky. Publikační systém a webdesign ©2008-2020 Miroslav Patočka