Obec Biskoupky
Obecní úřad: Povinné informace Úřední deska Životní situace Úřady Vyhlášky Formuláře
Doporučujeme: Stěhováni OÚ Historie Krajinné prvky Pojihlaví Rezervace Život V.N. Dílo V.N. Král a vosa
Ostatní: GIS RSS kanál WAP verze e-Rádce REGiONY Srážky Mapa webu Nezval SLABOZRACÍ
obr OBEC
Úřední deska
Zápisy
Úřady
Vyhlášky
Výroč. zprávy
Rozpočet
Formuláře
Volby
Projekty
Ostatní
obr PLÁNY
Územní plán
Povodňový plán
Kanalizace
Vodovod
Plyn
Pasporty
obr OKOLÍ
Řeka Jihlava
Templštýn
Rezervace
Fotografie
obr V.NEZVAL
Život
Dílo
Ostatní
obr HISTORIE
Historie
Mapy
Kronika
Arch. fota
obr KNIHOVNA
Informace
Nové knihy
obr SPOLKY
Myslivci
Hasiči
Rybáři
obr AKCE
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
obr AKTUALITY
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
obr HLÁŠENÍ
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
obr INZERCE
Firmy
Občané
obr e-RÁDCE
ŽIVOTNÍ SITUACE

PDA verze
Slabozrací
Popis rádce

obr APLIKACE
e-Rádce Panorama
obr REGiONY
Aktuální články z regionálních zdrojů:

IDS
Ivančice
Senorady
Jižní Mor.
Vysočina
Brno
Třebíč
Vysočina
Diecéze

obr TECHNICKÉ

Valid RSS Soutěžíme o Zlatý erb

obr ODKAZY

ids jmk mesta-obce epusa portal.gov.cz spov.org spov.org kladeruby e-muzeum senorady

Povinné informace dle zákona:
1. Oficiální název:
Obec Biskoupky
2. Důvod a způsob založení :
Obec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

Obec Biskoupky je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a příjmy, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy. V právních vztazích vystupuje vlastním jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obec Biskoupky vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

Obec s rozšířenou působností: Ivančice
Obec s pověřeným obecním úřadem: Ivančice
3. Organizační struktura:
-Zastupitelstvo obce
-Starosta
-Místostarosta
-Finanční výbor
-Kontrolní výbor

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci OÚ. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory. Zastupitelstvo volí starostu, místostarostu a členy finanční a kontrolní komise.

Seznam organizací - Nejsou žádné organizace zřizované obcí nebo jinak pravidelně navázané na rozpočet obce.

4. Kontaktní informace:
(4.1) - Kontaktní poštovní adresa:

Obec Biskoupky
Biskoupky 40
664 91

(4.2) - Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Jiné úřadovny povinný subjekt nemá.

(4.3) - Úřední hodiny:

Po - 17:00-19:00

(4.4) - Telefonní čísla:

546 435 041, 724 185 911

(4.5) - Čísla faxu:

546 435 041

(4.6) - Adresa internetové stránky:

www.biskoupky.cz

(4.7) - Adresa e-podatelny:

podatelna@biskoupky.cz

(4.8) - Další elektronické adresy:

obec@biskoupky.cz

5. Případné platby můžete poukázat:
Číslo účtu obce: 28425641/0100
6. IČO:
00637513
7. DIČ:
CZ00637513
8. Dokumenty:
(8.1) - Seznamy hlavních dokumentů
(8.2) - Rozpočet v tomto a předchozím roce
9. Žádosti o informace:

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Obec Biskoupky zveřejňuje informace následujícími způsoby:

- na úřední desce – naproti budově úřadu
- na internetové úřední desce na adrese: www.biskoupky.cz

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:

Ústně lze požádat:
- telefonicky
- osobně (na obecním úřadě v úřední hodiny)
Písemně lze požádat:
- poštou
- faxem
- osobně předáním písemné žádosti na obecním úřadě
Elektronickou formou:
- poslat žádost e-mailem: podatelna@biskoupky.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání:
Žádost či stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání můžete podat:
- osobně na obecním úřadě
- poštou na adresu obecního úřadu
- emailem: podatelna@biskoupky.cz

Pro příjem žádostí na technických nosičích dat jsou podporovány následující : DVD, CD, FDD a formáty PDF, DOC, HTML, TXT a RTF.

Žádost je podána dnem, kdy ji obecní úřad obdržel. Z podání musí být zřejmý předmět žádosti a kdo ji činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a žádost se odloží.

11. Opravné prostředky:
Postup při podání opravných prostředků proti opatření orgánů obce je odlišný podle toho, zda se jedná o rozhodnutí ve správním řízení (podle správního řádu) v přenesené i samostatné působnosti, nebo o rozhodnutí v samostatné či přenesené působnosti, na která se pravidla správního řízení nevztahují. Více viz:

Opravné prostředky

12. Formuláře:
Formuláře obecního úřadu ke stažení:

Formuláře obce Biskoupky

Různé další formuláře http://www.form.cz

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:
Pro rady v řešení životních situací poskytuje obec Biskoupky aplikaci: 

e-RÁDCE
14. Nejdůležitější předpisy:
(14.1) - Nejdůležitější používané předpisy
(14.2) - Vydané právní předpisy
15. Sazebník úhrad za poskytování informací:

(15.1) - Sazebník úhrad za poskytování informací

Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je bezplatné, pouze v případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání může obec požadovat úhradu mzdových nákladů. Mzdové náklady: 100,- Kč za každou započatou hodinu práce.

Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel na základě vyúčtování na pokladně úřadu obce nebo bezhotovostní platbou na účet obce před podáním informace, a to na základě výzvy. Uhrazení nákladů je podmínkou a předpokladem poskytnutí poskytované informace.

(15.2) - Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy:
(16.1) - Vzory licenčních smluv

Vzory licenčních smluv podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění zde nenaleznete z důvodu, že žádné takové smlouvy nejsou k poskytování informací povinným subjektem potřebné.

(16.2) - Výhradní licence

Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění zde nenaleznete z důvodu, že žádné takové smlouvy nejsou k poskytování informací povinným subjektem potřebné.

17. Výroční zprávy za poslední dva roky:
- počet podaných žádostí o informace - 0
- počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0
- opis podstatných částí každého rozsudku soudu - 0
- výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů - 0

- Výroční zprávy

Obec Biskoupky

Biskoupky 40, 664 91
telefon: 546 435 041, 724 185 911
email: obec@biskoupky.cz
podatelna: podatelna@biskoupky.cz
datová schránka: c96asze

Úřední hodiny:
Po 17:00-19:00

Podpůrné programy:

Zde jsou zdarma ke stažení čtečky formátů, ve kterých jsou publikovány dokumenty na stránkách, a podpůrné programy, které jsou potřeba ke spouštění aplikací na internetu:

obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr

 

obr VYHLEDÁVÁNÍ:
obr ZOBRAZENÍ:
Verze pro slabozraké
Mapa stránek
Přístupnost webu
Stručné info o obci
WAP (info)
RSS kanál
obr NAPOSLEDY VLOŽENO:
Informace o odpadovém hos..
Výroční zpráva o poskytov..
Mě Oslavany - veřejná výz..
Rozpočtové opatření č. 6 ..
Aktuality z JE Dukovany..
Mikroregion - akce únor 2..
SVČ - akce únor 2023..
HLÁŠENÍ 30.01.2023..
Výsledky hlasování II. ko..
Mikroregion - Dotazníkové..
HLÁŠENÍ 16.01.2023..
Výsledky hlasování - volb..
JMK - návrh plánu péče pr..
SVČ - akce leden 2023..
HLÁŠENÍ 09.01.2023..
obr AKUALITY (NEJNOVĚJŠÍ):
Aktuality z JE Dukovany..
Mikroregion - akce únor 2..
SVČ - akce únor 2023..
Mikroregion - Dotazníkové..
SVČ - akce leden 2023..
Mikroregion - akce leden ..
Mikroregion - Plesová sez..
Mikroregion - Přehled akc..
JMK - prostě doma..
Publicita k výsadbě ovocn..
Mikroregion - akce prosin..
SVČ - akce prosinec 2022..
ČEZ - Vánoční tvoření v D..
MVČR - zřízení datových s..
eg.d - upozornění vlasdtn..
obr HLÁŠENÍ (NEJNOVĚJŠÍ):
HLÁŠENÍ 30.01.2023..
HLÁŠENÍ 16.01.2023..
HLÁŠENÍ 09.01.2023..
HLÁŠENÍ 05.01.2023..
HLÁŠENÍ 14.12.2022..
HLÁŠENÍ 30.12.2022..
HLÁŠENÍ 19.12.2022..
HLÁŠENÍ 07.12.2022..
HLÁŠENÍ 05.12.2022..
HLÁŠENÍ 21.11.2022..
HLÁŠENÍ 15.11.2022..
HLÁŠENÍ 14.11.2022..
HLÁŠENÍ 14.11.2022..
HLÁŠENÍ 07.11.2022..
HLÁŠENÍ 31.10.2022..
obr ANKETA:
Jaké místo v obci se vám líbí nejvíce?

Biskoupské kopce
Počet hlasů: 7956
Údolí řeky Jihlavy
Počet hlasů: 6668
Čarodějnický dvůr
Počet hlasů: 8657
Škola V. Nezvala
Počet hlasů: 6713
Zřícenina hradu Templštýn
Počet hlasů: 7080

obr VÝBĚR Z ČLÁNKŮ:
Dětský den Nová Ves
obr V sobotu 1.6.2013 pořádá Nová Ves v 10:00 hod. dětský den. Bude zde skákací hrad, soutěže, zemědělská technika, koňský povoz, jízda na traktoru a další atrakce. Pořadatelé srdečně zvou...
obr Odkazy
Jihomoravský kraj
Portál veřejné správy ČR
Město Ivančice
Město Brno
Obec Senorady
Město Oslavany
IDS JMK
Portál Evropské unie
Portál justice
Min. pro místní rozvoj ČR
Min. zemědělství ČR
Min. zdravotnictví ČR
Min. školství ČR
Min. práce a soc. věcí ČR
Min. kultury ČR
Min. financí ČR
Min. vnitra ČR
Min. živ. prostředí ČR
obr RSS KANÁL
Pomocí čteček RSS kanálů můžete číst i aktuality z naší obce. Odkaz na validovaný RSS 2.0 kanál:

RSS kanál

obr ODKAZY

cez

cez

obr GIS BISKOUPKY

gis

©2008-2023 Obec Biskoupky. Publikační systém a webdesign ©2008-2023 Miroslav Patočka