Obec Biskoupky
Obecní úřad: Povinné informace Úřední deska Životní situace Úřady Vyhlášky Formuláře
Doporučujeme: Stěhováni OÚ Historie Krajinné prvky Pojihlaví Rezervace Život V.N. Dílo V.N. Král a vosa
Ostatní: GIS RSS kanál WAP verze e-Rádce REGiONY Srážky Mapa webu Nezval SLABOZRACÍ
obr OBEC
Úřední deska
Zápisy
Úřady
Vyhlášky
Výroč. zprávy
Rozpočet
Formuláře
Volby
Projekty
Ostatní
obr PLÁNY
Územní plán
Povodňový plán
Kanalizace
Vodovod
Plyn
Pasporty
obr OKOLÍ
Řeka Jihlava
Templštýn
Rezervace
Fotografie
obr V.NEZVAL
Život
Dílo
Ostatní
obr HISTORIE
Historie
Mapy
Kronika
Arch. fota
obr KNIHOVNA
Informace
Nové knihy
obr SPOLKY
Myslivci
Hasiči
Rybáři
obr AKCE
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
obr AKTUALITY
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
obr HLÁŠENÍ
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
obr INZERCE
Firmy
Občané
obr e-RÁDCE
ŽIVOTNÍ SITUACE

PDA verze
Slabozrací
Popis rádce

obr APLIKACE
e-Rádce Panorama
obr REGiONY
Aktuální články z regionálních zdrojů:

IDS
Ivančice
Senorady
Jižní Mor.
Vysočina
Brno
Třebíč
Vysočina
Diecéze

obr TECHNICKÉ

Valid RSS Soutěžíme o Zlatý erb

obr ODKAZY

ids jmk mesta-obce epusa portal.gov.cz spov.org spov.org kladeruby e-muzeum senorady

Opravné prostředky

Zpět..

Postup při podání opravných prostředků proti opatření orgánů obce je odlišný podle toho, zda se jedná o rozhodnutí ve správním řízení (podle správního řádu) v přenesené i samostatné působnosti, nebo o rozhodnutí v samostatné či přenesené působnosti, na která se pravidla správního řízení nevztahují.


- Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce ve správním řízení:

Možnosti přezkoumání rozhodnutí ve správním řízení v přenesené i samostatné působnosti upravuje správní řád. Proti rozhodnutí ve správním řízení má účastník řízení právo podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak, nebo pokud se odvolání písemně nebo ústně do protokolu nevzdal. Odvolání se podává u orgánu, který napadené rozhodnutí vydal a to do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li zvláštní předpis jinou lhůtu. Odvolacím orgánem ve správním řízení je Okresní úřad (dále jen OkÚ), pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Poučení o tom, zda je rozhodnutí konečné nebo zda se lze proti němu odvolat, v jaké lhůtě, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat, je povinnou součástí správního rozhodnutí.

Dalšími možnostmi přezkoumání rozhodnutí ve správním řízení jsou obnova řízení, přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení a přezkoumání soudem, které jsou upraveny ve správním řádu.- Opravné prostředky proti opatřením orgánů obce mimo správní řízení:


Opravné prostředky proti opatřením vydaným v samostatné působnosti

Při nápravě nesprávných opatření orgánů obce vydaných v samostatné působnosti se dozorčí oprávnění týká jen zákonnosti těchto opatření, nikoliv jiné nesprávnosti jako např. nepřiměřenosti, neúčelnosti, nevhodnosti apod. Nespokojený navrhovatel může žádat o přehodnocení rozhodnutí, podávat nová odůvodnění, případně podat žádost či stížnost k nadřízenému orgánu obce, např. starostovi nebo radě, na nové projednání věci však nemá právní nárok.

Starosta obce může pozastavit výkon opatření OÚ v samostatné působnosti, má-li za to, že je nesprávné.

Je-li opatření orgánu obce v samostatné působnosti, na něž se nevztahuje správní řád, v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem vydaným na základě zákona, pozastaví výkon takového opatření OkÚ. Není-li náprava zjednána do 3 měsíců od pozastavení výkonu opatření, podá OkÚ žalobu k příslušnému krajskému soudu na zrušení tohoto opatření.

Odporuje-li obecně závazná vyhláška obce zákonu, pozastaví OkÚ její výkon. Nezjedná-li zastupitelstvo nápravu samo do 3 měsíců od pozastavení jejího výkonu, podá přednosta OkÚ nebo zastupitelstvo kraje návrh na její zrušení Ústavnímu soudu.

Návrhy k nápravě nezákonných opatření obce v samostatné působnosti se podávají k OkÚ, lhůta není stanovena.


Opravné prostředky proti opatřením vydaným v přenesené působnosti

Dozor nad výkonem přenesené působnosti vykonává OkÚ, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Zjišťuje soulad opatření orgánů obce se zákony a jinými právními předpisy, s usnesením vlády nebo směrnicí ústředního správního úřadu.

Opatření orgánu obce v otázkách přenesené působnosti, které je v rozporu se zákonem, jiným právním předpisem, usnesením vlády nebo směrnicí ústředního správního úřadu, zruší OkÚ, nezjedná-li nápravu orgán, který je vydal, ve lhůtě stanovené OkÚ.

Odporuje-li nařízení obce zákonu, pozastaví OkÚ jeho výkon. Nezjedná-li starosta obce nápravu do 3 měsíců od pozastavení jeho výkonu, může přednosta OkÚ nebo zastupitelstvo kraje podat návrh na jeho zrušení Ústavnímu soudu.

Návrhy k nápravě nesprávných opatření obce v přenesené působnosti se podávají k OkÚ, lhůta není stanovena.

Ing. Mgr. Miroslav Patočka

Obec Biskoupky

Biskoupky 40, 664 91
telefon: 546 435 041, 724 185 911
email: obec@biskoupky.cz
podatelna: podatelna@biskoupky.cz
datová schránka: c96asze

Úřední hodiny:
Po 17:00-19:00

Podpůrné programy:

Zde jsou zdarma ke stažení čtečky formátů, ve kterých jsou publikovány dokumenty na stránkách, a podpůrné programy, které jsou potřeba ke spouštění aplikací na internetu:

obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr

 

obr VYHLEDÁVÁNÍ:
obr ZOBRAZENÍ:
Verze pro slabozraké
Mapa stránek
Přístupnost webu
Stručné info o obci
WAP (info)
RSS kanál
obr NAPOSLEDY VLOŽENO:
ČEZ - Vánoční tvoření v D..
Pozvánka na veřejné zased..
Mikroregion - Návrh střed..
Mikroregion -návrh rozpoč..
HLÁŠENÍ 21.11.2022..
Návrh rozpočtu obce na ro..
Informace o počtu a sídle..
Stanovení minimálního poč..
HLÁŠENÍ 15.11.2022..
HLÁŠENÍ 14.11.2022..
HLÁŠENÍ 14.11.2022..
MVČR - zřízení datových s..
eg.d - upozornění vlasdtn..
SVaK - návrh střednědobéh..
SVaK - Návrh rozpočtu na ..
obr AKUALITY (NEJNOVĚJŠÍ):
ČEZ - Vánoční tvoření v D..
MVČR - zřízení datových s..
eg.d - upozornění vlasdtn..
JE Dukovany - cvičení voj..
Smuteční oznámení Havelka..
JE Dukovany - cvičení has..
Sdružení kominíků a topen..
Mikroregion - akce listop..
SVČ - akce listopad 2022..
eg.d - Oznámení o přeruše..
Publicita - Žijme pospolu..
JE Dukovany-příjezd první..
Recovera- sběr a odvoz ne..
JE Dukovany - Den otevřen..
SVČ - nabídka kurzů, den ..
obr HLÁŠENÍ (NEJNOVĚJŠÍ):
HLÁŠENÍ 21.11.2022..
HLÁŠENÍ 15.11.2022..
HLÁŠENÍ 14.11.2022..
HLÁŠENÍ 14.11.2022..
HLÁŠENÍ 07.11.2022..
HLÁŠENÍ 31.10.2022..
HLÁŠENÍ 24.10.2022..
HLÁŠENÍ 17.10.2022..
HLÁŠENÍ 10.10.2022..
HLÁŠENÍ 30.09.2022..
HLÁŠENÍ 26.09.2022..
HLÁŠENÍ 12.09.2022..
HLÁŠENÍ 05.09.2022..
HLÁŠENÍ 29.08.2022..
HLÁŠENÍ 08.08.2022..
obr ANKETA:
Jaké místo v obci se vám líbí nejvíce?

Biskoupské kopce
Počet hlasů: 7162
Údolí řeky Jihlavy
Počet hlasů: 5910
Čarodějnický dvůr
Počet hlasů: 7857
Škola V. Nezvala
Počet hlasů: 5947
Zřícenina hradu Templštýn
Počet hlasů: 6231

obr VÝBĚR Z ČLÁNKŮ:
Dětský den Nová Ves
obr V sobotu 1.6.2013 pořádá Nová Ves v 10:00 hod. dětský den. Bude zde skákací hrad, soutěže, zemědělská technika, koňský povoz, jízda na traktoru a další atrakce. Pořadatelé srdečně zvou...
obr Odkazy
Jihomoravský kraj
Portál veřejné správy ČR
Město Ivančice
Město Brno
Obec Senorady
Město Oslavany
IDS JMK
Portál Evropské unie
Portál justice
Min. pro místní rozvoj ČR
Min. zemědělství ČR
Min. zdravotnictví ČR
Min. školství ČR
Min. práce a soc. věcí ČR
Min. kultury ČR
Min. financí ČR
Min. vnitra ČR
Min. živ. prostředí ČR
obr RSS KANÁL
Pomocí čteček RSS kanálů můžete číst i aktuality z naší obce. Odkaz na validovaný RSS 2.0 kanál:

RSS kanál

obr ODKAZY

cez

cez

obr GIS BISKOUPKY

gis

©2008-2022 Obec Biskoupky. Publikační systém a webdesign ©2008-2022 Miroslav Patočka