Obec Biskoupky
Obecní úřad: Povinné informace Úřední deska Životní situace Úřady Vyhlášky Formuláře
Doporučujeme: Stěhováni OÚ Historie Krajinné prvky Pojihlaví Rezervace Život V.N. Dílo V.N. Král a vosa
Ostatní: GIS RSS kanál WAP verze e-Rádce REGiONY Srážky Mapa webu Nezval SLABOZRACÍ
obr OBEC
Úřední deska
Zápisy
Úřady
Vyhlášky
Výroč. zprávy
Rozpočet
Formuláře
Volby
Projekty
Ostatní
obr PLÁNY
Územní plán
Povodňový plán
Kanalizace
Vodovod
Plyn
Pasporty
obr OKOLÍ
Řeka Jihlava
Templštýn
Rezervace
Fotografie
obr V.NEZVAL
Život
Dílo
Ostatní
obr HISTORIE
Historie
Mapy
Kronika
Arch. fota
obr KNIHOVNA
Informace
Nové knihy
obr SPOLKY
Myslivci
Hasiči
Rybáři
obr AKCE
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
obr AKTUALITY
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
obr HLÁŠENÍ
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
obr INZERCE
Firmy
Občané
obr e-RÁDCE
ŽIVOTNÍ SITUACE

PDA verze
Slabozrací
Popis rádce

obr APLIKACE
e-Rádce Panorama
obr REGiONY
Aktuální články z regionálních zdrojů:

IDS
Ivančice
Senorady
Jižní Mor.
Vysočina
Brno
Třebíč
Vysočina
Diecéze

obr TECHNICKÉ

Valid RSS Soutěžíme o Zlatý erb

obr ODKAZY

ids jmk mesta-obce epusa portal.gov.cz spov.org spov.org kladeruby e-muzeum senorady

Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování obce

Zpět..

zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

zák. č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod

zák. č. 3/1993 Sb., o státních symbolech ČR

zák. č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů ČR

zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

zák. č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu

zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

vyhl. č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností

zák. č. 500/2004 Sb., správní řád

zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích

vyhl. č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech

vyhl. č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství

zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech

nař. vlády č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí

zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí

zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví

zák. č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách

zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon

zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

zák. č. 135/1985 Sb., o požární ochraně

zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon

zák. č. 379/2005 o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami

zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech

zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

zák. č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)

zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví

zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

zák. č. 102/1992 kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník

zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Ing. Mgr. Miroslav Patočka

Obec Biskoupky

Biskoupky 40, 664 91
telefon: 546 435 041, 724 185 911
email: obec@biskoupky.cz
podatelna: podatelna@biskoupky.cz
datová schránka: c96asze

Úřední hodiny:
Po 17:00-19:00

Podpůrné programy:

Zde jsou zdarma ke stažení čtečky formátů, ve kterých jsou publikovány dokumenty na stránkách, a podpůrné programy, které jsou potřeba ke spouštění aplikací na internetu:

obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr

 

obr VYHLEDÁVÁNÍ:
obr ZOBRAZENÍ:
Verze pro slabozraké
Mapa stránek
Přístupnost webu
Stručné info o obci
WAP (info)
RSS kanál
obr NAPOSLEDY VLOŽENO:
ČEZ - Vánoční tvoření v D..
Pozvánka na veřejné zased..
Mikroregion - Návrh střed..
Mikroregion -návrh rozpoč..
HLÁŠENÍ 21.11.2022..
Návrh rozpočtu obce na ro..
Informace o počtu a sídle..
Stanovení minimálního poč..
HLÁŠENÍ 15.11.2022..
HLÁŠENÍ 14.11.2022..
HLÁŠENÍ 14.11.2022..
MVČR - zřízení datových s..
eg.d - upozornění vlasdtn..
SVaK - návrh střednědobéh..
SVaK - Návrh rozpočtu na ..
obr AKUALITY (NEJNOVĚJŠÍ):
ČEZ - Vánoční tvoření v D..
MVČR - zřízení datových s..
eg.d - upozornění vlasdtn..
JE Dukovany - cvičení voj..
Smuteční oznámení Havelka..
JE Dukovany - cvičení has..
Sdružení kominíků a topen..
Mikroregion - akce listop..
SVČ - akce listopad 2022..
eg.d - Oznámení o přeruše..
Publicita - Žijme pospolu..
JE Dukovany-příjezd první..
Recovera- sběr a odvoz ne..
JE Dukovany - Den otevřen..
SVČ - nabídka kurzů, den ..
obr HLÁŠENÍ (NEJNOVĚJŠÍ):
HLÁŠENÍ 21.11.2022..
HLÁŠENÍ 15.11.2022..
HLÁŠENÍ 14.11.2022..
HLÁŠENÍ 14.11.2022..
HLÁŠENÍ 07.11.2022..
HLÁŠENÍ 31.10.2022..
HLÁŠENÍ 24.10.2022..
HLÁŠENÍ 17.10.2022..
HLÁŠENÍ 10.10.2022..
HLÁŠENÍ 30.09.2022..
HLÁŠENÍ 26.09.2022..
HLÁŠENÍ 12.09.2022..
HLÁŠENÍ 05.09.2022..
HLÁŠENÍ 29.08.2022..
HLÁŠENÍ 08.08.2022..
obr ANKETA:
Jaké místo v obci se vám líbí nejvíce?

Biskoupské kopce
Počet hlasů: 7162
Údolí řeky Jihlavy
Počet hlasů: 5910
Čarodějnický dvůr
Počet hlasů: 7857
Škola V. Nezvala
Počet hlasů: 5947
Zřícenina hradu Templštýn
Počet hlasů: 6231

obr VÝBĚR Z ČLÁNKŮ:
Dětský den Nová Ves
obr V sobotu 1.6.2013 pořádá Nová Ves v 10:00 hod. dětský den. Bude zde skákací hrad, soutěže, zemědělská technika, koňský povoz, jízda na traktoru a další atrakce. Pořadatelé srdečně zvou...
obr Odkazy
Jihomoravský kraj
Portál veřejné správy ČR
Město Ivančice
Město Brno
Obec Senorady
Město Oslavany
IDS JMK
Portál Evropské unie
Portál justice
Min. pro místní rozvoj ČR
Min. zemědělství ČR
Min. zdravotnictví ČR
Min. školství ČR
Min. práce a soc. věcí ČR
Min. kultury ČR
Min. financí ČR
Min. vnitra ČR
Min. živ. prostředí ČR
obr RSS KANÁL
Pomocí čteček RSS kanálů můžete číst i aktuality z naší obce. Odkaz na validovaný RSS 2.0 kanál:

RSS kanál

obr ODKAZY

cez

cez

obr GIS BISKOUPKY

gis

©2008-2022 Obec Biskoupky. Publikační systém a webdesign ©2008-2022 Miroslav Patočka